Yayın Ücreti

Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi’ne (k.deniz), hiç bir kurum veya kuruluştan yardım ve destek görmemektedir. Bu nedenle yazarlardan makalelerinin değerlendirme ve yayım aşamasında bir ücret talep etmektedir. Herhangi bir aşamada süreç durduğu zaman, diğer işlemlere geçilmeden hizmet sürecine ait kısım kesilerek kalan miktar yazara iade edilir. Hizmet ve yayın karşılığı istenen ücretlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ön kontrol aşamasında makalenin dergi standartlarına ve yayın politikalarına uygunluğu kontrol edilir. Varsa aksayan yönleri yazarlara bildirilir. 

  • Hakem ücreti: 100 + 100 = 200 TL veya karşılığı döviz

Hakemlik ciddi bir iştir. Süresi içinde yapılmayan hakemlik hem yazarı ve hem de dergiyi zor durumda bırakır. Hakemlerin meselenin üzerine ciddiyetle durması için ve layıkıyla hakemliklerini yürütebilmesi için, diğer iş ve zamanlarından ayrıldığı için bu ücret, rapor olumlu veya olumsuz olsun, ödenmektedir.

  • Tercüme desteği: 100 TL (Her bir tercüme için) veya karşılığı döviz.

Yazar(lar) dergimizden başlık, öz ve anahtar kelimelerden oluşan Türkçe, İngilizce veya Rusça tercüme hizmeti alabilirler. Bu tercümeler tamamen profesyoneller tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • Yayın katkı payı: 400 TL veya karşılığı döviz

Makaleler ekler dahil 23 sayfayı geçemez. Makale bu sayfa sayısını geçtiği anda katkı payını % 100 oranında artırmak zorundadırlar. Bu miktar, ticari kazanç sağlamadan derginin basım, dağıtım ve yayım masrafları için kullanılmaktadır.

Akademik Yükselme Yönetmeliğine Uygunluk

Dergimiz uluslar arası indekslerde taranan hakemli dergi konumundadır. Akademik yükselmelerde geçerlidir.