Yazar Rehberi

Kontrol Listesi

Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

• Gönderilen makale, daha önce başka bir yerde yayımlanmamıştır. (Konferanslarda özet olarak sunulan çalışmalar, tez veya doktora tezinden üretilmiş yayınlar gönderilebilir.)

• Makale, daha önceden dergiye gönderilip hakem sürecinden sonra ret almamıştır. Yazar(lar), dergideki değerlendirme sürecinden ret alan çalışmaları ikinci kez değerlendirilmek üzere gönderemez.

• Gönderilen makale, aynı anda başka bir dergiye veya yayın yerine gönderilmemiştir.

• Gönderilen makale, Microsoft Word programı ve/veya bu programla uyumlu başka bir kelime işlemci kullanılarak hazırlanmıştır.

• Gönderilen makalede, diğer yazarlara ait fikirlere, şekillere, tablolara vs. uygun şekilde atıfta bulunulmuştur. Gerekli hallerde, ilgili yazarlardan ve/veya yayın evlerinden izin alınmıştır.

• Gönderilen makale, dergi şablonuna göre hazırlanmıştır ve yazım kontrolünden geçirilmiştir.

• Gönderilen makalenin içeriğiyle ilgili her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir.

• Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir

• Metin, Dergi Karadeniz'in yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır. (YAZIM KURALLARI)


Telif Formu
Makalenizi göndermeden önce ilgili TELİF FORMUNU yüklemeniz gerekmektedir. 


Benzerlik Raporu
Turnitin, intihal.net veya iTHenticate vb. siteler kullanılarak benzerlik raporunun ilk sayfasının (Makalenin başlığı ve yazarların en az birinin adının yazılması gerekmektedir) PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik oranı, %25'i geçemez.


Etik Kurul Onay Belgesi

Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Çalışma için etik kurul onayı gerekmiyorsa, lütfen bunu belirten ifadeyi içeren en az bir yazar tarafından imzalanmış belgeyi sisteme yükleyiniz. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna ilişkin ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Makale Gönderimi

Dergi Karadeniz'e makale gönderimi, dergipark üzerinden gönderilir.