İŞGAL EDİLEN SAMACABLO'NUN ORTAÇAĞDAKİ NÜFUSU ÜZERİNE

Giorgi SOSIASHVILI

Gürcülerin tarihi bölgesi bölgelerinden biri olan Şida Kartli'nin önemli bir kısmı 2008 Rus-Gürcü savaşından sonra işgal edildi. Eski çağlardan beri Gürcü nüfusunun yaşadığı ve Gürcistan topraklarının ayrılmaz bir parçası olan bölge, Rusya'nın desteğiyle Osetin ayrılıkçılarının çabalarıyla Güney Osetya Cumhuriyeti'ne dönüştürüldü. Didi Liakhvi vadisinin işgal altında olan bölgeleri, Orta Çağ'da Samaçablo'nun bir parçasını oluşturuyorlardı. Samaçablo, eski Gürcü soylu ailelerinden biri olan Maçabelilere aitti. Bu çalışma, Gürcüler'in Samaçablo'da yüzyıllar boyunca yaşadıklarını göstermektedir. Büyük Liakhvi vadisindeki nüfusun izlerini eski zamanlardan beri görmekteyiz. Ancak 18. yüzyıla kadar kesin nüfus hakkında herhangi bir istatistik veriler mevcut değildir.

Nüfüs sayım defterlerinin ve diğer belgesel materyallerin karşılaştırmalı analizi hem Tskhinvali'de, hem de Gürcü kraliyet ailesine ait köylüler ile soylu ailelerin (Maçabeliler dahil) bulunduğu Büyük Liakhvi vadisi sakinlerinin çoğunun Gürcü olduğunu göstermektedir.  17. ve 18. yüzyıllarda, Kuzey Kafkasya'dan gelen Osetinler sadece Şida Kartli'nin dağlık kesiminde (büyük Liakhvi geçidinin üst kısmında) oturuyorlardı. Kraliyet hükümeti ve çeşitli soylu aileler (Maçabeliler dahil), vergi mükelleflerinin sayısını artırmak amacıyla terk edilmiş köylerin yeniden asimilasyonunu teşvik ettiler. Daha sonra Osetinlerin yüksek dağ köylerinden alt köylere yeniden yerleştirilmesi başlatıldı.

Bu nedenle, sunulan belgelerin analizi Samaçablo’nun Gürcülere ait topraklar olduğunu ve burada Gürcülerin yüzyıllar boyunca oturduklarını kanıtlamaktadır (Gürcülerle birlikte, bölgede Ermeniler ve Yahudilerin de bazı yerlerde oturdukları bilinir. Daha sonra, 17. yüzyıldan itibaren Kuzey Kafkasya'dan gelen Osetinler, Samaçablo'nun dağ köylerine yerleştiler). Ağustos 2008 savaşından sonra Didi Liakhvi vadisi sakinleri olan Gürcüler kendi anavatanlarında mülteci oldular.

Anahtar kelimeler: Samachablo, Gürcüler, Osetliler, Didi Liakhvi geçidi, işgal