1920 YILLARINDA GÜRCİTSAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ TARAFINDAN BATI AVRUPA VE AMERİKA’YLA ENTEGRESYON İÇİN ATILAN İLK ADIMLAR

Manana MICHITASHVILI

Makalede Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin Batı Avrupa ve Amerika’yla entegrasyonun ilk adımlarından söz edilmiştir. Gürcistan tarafından yapılan hamlenin amacı Bolşevik Rusya’nın saldırganlığından kendini kurtarmak için Batıdan en uygun uluslararası teminatlarının alınması, ülkenin stratejik jeopolitik konumunda bulunduğu üzere bütün dünyanın dikkatinin çekmesi idi. Bu dönemde entegrasyon meselesi ülkelerin yakınlaşması ile hareketlerin birleştirilmesinde kendini belli etmiştir. Amerika ve Avrupa devletleri bölgedeki Rusya’nın çıkarları ile güçlerin dengesini hesaba katarak oluşan durumu uluslararası  siyaset açısından değerlendirip Kafkasya ülkelerindeki istikrarsızlık ve sınırlar konusunda anlamşazlıklarını göz önünde bulundurmuşlardır.

Paris Konferansı’nda manda sistemi gereğince ülkeler arasında dünyadaki etki alanlarını paylaşmak açısından perde arkası mücadeleler vuku bulduğu  için kararlarla birlikte stratejiler de aniden değişirdi.

O zamanın uluslararası durum göz önüne alındığında, Avrupalı sosyalistlerin şifahi desteği ve Gürcü diplomatları arasında var olan uyumsuzluk, Paris Konferansı'nda  yer alan ve Avrupa ile Amerika'nın önde gelen hükümet temsilcileri ile  “Milletler Cemiyeti” kararları üzerine olumsuz bir etki yaratmıştı. Bu durum Gürcistan Hükümeti’nin siyasi gidişatının istikrarsızlığıyla ilgili birçok sorunun ortaya çıkmasına ve Bolşevik Rusya'ya karşı ortak bir mücadelede istikrarlı bir ortaklık imajının kaybedilmesine neden oldu. O dönemde devletlerarasında meydana gelen gerginlik, öte yandan Avrupa ülkelerinin Bolşevik Rusya üzerindeki ticari ve ekonomik menfaatleri, Gürcistan Devleti’ni korumak ve Bolşevik saldırısından kurtarmak için gereken garantiler ile siyasi faaliyetlerin askıya alınmasına sebep olmuştur.

Yeni kaynaklar ve modern araştırma metodolojisi, ayrıca o dönemin tarihi koşullarının dikkate alınması Noe Jordania hükümetinin stratejisi ile taktiklerin olumlu bir şekilde değerlendirmesine imkân sağlamıştır.

Anahtar kelimeler:  entegrasyon,  Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti,  ilk adimlar, ilhak,  uluslararasi siyaset, Milletler Cemiyeti, Bati Avrupa, Amerika.