GÖKHÖYÜK BAĞLARI HÖYÜĞÜNDEN ERKEN DEMİR ÇAĞI SERAMİĞİ

Ramazan GÜNDÜZ

Yaklaşık olarak MÖ 1200’lerin başlarında meydana gelen büyük bir kavimler göçü, Anadolu’nun ve Yakındoğu’nun sosyal ve siyasi yapısında büyük değişimlere sebep olmuştur. Bu göçler sonrasında MÖ 2. binyılın monarşik birçok devleti (Hitit, Mitanni, III. Babil, ’’Kaşga’’) ortadan kalkmıştır. Anadolu coğrafyasındaki bu kargaşalarla birlikte yazılı kaynakların kesilmesi, burada yaşayan topluluklar hakkında kısıtlı bilgilerin ele geçmesi bu dönemin Karanlık Çağ olarak adlandırılmasına sebep olmuştur. Zaman içinde Boğazköy Hattuşa, Gordion Yassı Höyük, Alişar, gibi yerleşmelerde yapılan kazılarda açığa çıkarılan seramiklerden elde edilen bulgular Orta Anadolu Demir Çağı’nın aydınlatılmasına önemli katkılar sunmuştur. Boğazköy-Hattuşa, Gordion ve Kaman Kale Höyük’te son dönemde temiz tabakalardan çıkarılan seramikler üzerinde yapılan C14 analiz sonuçları Orta Anadolu Demir Çağı’nın daha anlaşılır bir hale gelmesini sağlamıştır. Konya Ovasında ise kapsamalı bir kazı çalışması olmadığından bölgenin Erken Demir Çağı hakkındaki bilgilerimiz yüzey araştırmalarından gelen sonuçlardan elde edilmektedir. Konya Ovası’nın güney batısında bulunan Gökhöyük Bağları Höyüğünde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bir grup Erken Demir Çağ seramiği bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. İncelenen çanakların bir kısmı üzerinde ip baskı bezeme bulunurken kalan parçalarda herhangi bir bezeme görülmez. Burada çalışılan seramiklerden yola çıkarak Gökhöyük Bağları Höyüğün de Erken Demir Çağı’na geçişte kültürel devamlılığın devam edip etmediğinin anlaşılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konya, Gökhöyük, Demir Çağı, Erken Demir Çağı Seramiği, Seramik