TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜÇ SEMBOLLERİNDEN TÜRK İŞBİRLİĞİ KOORDİNASYON AJANSI VE YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI’NA GENEL BAKIŞ

Kürşad Emrah YILDIRIM

Ali YILDIRIM

Ülkeler güçlerini bazen ekonomik ve askeri olarak göstermeyi bazen de bu araçlar dışında kalan kültür, gelenek, eğitim gibi araçlar ile göstermeyi bir dış politika olarak benimseyebilirler. Küreselleşmenin etkileri ile dünyada gücün ekseni değişmekte bu da gücün uygulanma şeklini değiştirmektedir. Şiddet dışında kalan ve bazı çekici unsurlar ile diğer ülkeleri yandaş olmaya teşvik eden bu uygulamalar yumuşak güç uygulamaları olarak tanımlanabilir. Yumuşak güç uygulamalarında bazı kurumların aktif rol aldığı görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin yumuşak güç uygulamalarında kullandığı önemli kurumlardan olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Güç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Dış Politika Araçları