FİNANSAL VE POLİTİK RİSK ENDEKSİNİN BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İ. Orkun ORAL,

Cihan YILMAZ

Son yıllarda İktisat ve Finans literatüründe ekonomik, politik ve finansal riskin toplamından oluşan ülke riskinin menkul kıymet borsaları üzerindeki etkilerini analiz etmek üzere yapılan çalışmaların sayısı artmaktadır. Finansal piyasaların gelişmesi, serbestleşmesi ve alt piyasalardaki etkileşimin derecesinin artması; hisse senedi fiyatlarını, borsa performanslarını, borsa işlem hacimlerini ve borsa endekslerini ekonomik ve siyasi gelişmelere karşı oldukça duyarlı hale getirmiştir. Bu bağlamda piyasalar ve yatırımcılar açısından risk faktörü büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı; sistematik risk grubunda yer alan politik risk ile sistematik olmayan risk grubunda yer alan finansal riskin Borsa İstanbul bünyesinde sanayi şirketlerinin hisse senetlerinin yer aldığı BIST Sınai Endeksi üzerindeki etkisinin varlığını araştırmaktır. Diğer bir ifadeyle makro bir değişimin mikro düzeyde etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda; Türkiye’nin 1992-2014 yıllarını kapsayan International Country Risk Guide (ICRG) tarafından hesaplanan politik ve finansal risk dereceleri ile söz konusu yıllardaki Borsa İstanbul Sınai Endeksi kapanış verileri sınır testi (ARDL) ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Borsa İstanbul Sınai Endeksi ile politik ve finansal risk arasında uzun ve kısa dönemli bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Risk, Politik Risk, BIST Sınai Endeksi