ÖRGÜT BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİNDEN BİRİ: MOBBİNG

Hürriyet ÇİMEN

Firuzan SAÇ

Özellikle işgücü sayısının yüksek olduğu örgütlerde, bağlılık, sadakat, vatandaşlık ve örgüt iklimini olumsuz etkileyen birçok olgu söz konusudur. Bunlarda birisi de mobbingtir. Mobbing 1980’li yıllardan sonra yoğun olarak incelenmiş ve iş yaşamında örgüt düzenini bozan bir durum olduğu ortaya çıkarılmıştır. Türkiye gibi az gelişmiş ve gelenekçi toplumların bu kavramla daha sonraki yıllarda karşılaşması ve mobbinge karşı kültürel direncin olması olasıdır. Ancak küreselleşen iş yaşamında önlem alınmadığı sürece mobbingle karşılaşılması muhtemeldir. Mobbingin örgüte zarar vermesi de kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle mobbingin nedenleri ve sonuçlarının bilinmesi ve buna karşı ne tür tedbirler alınabileceğinin ortaya konması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, mobbinge neden olan etkenlerin tanımlanması ve mobingin muhtemel bireysel ve örgütsel sonuçlarının ortaya konması ile mobbingin ortadan kaldırılması için örgütsel boyutta yapılması gerekenleri belirlemektir.

Anahtar sözcükler: mobbing, örgüt, örgütsel başarısızlık, mobbingle mücadele