ROMANLARIN DEĞİŞEN KARAKTERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME

Sevra FIRINCIOĞULLARI

Bu makalenin amacı bir tür olarak romanın doğuşu ve toplumsal zamanın ruhuna göre değişen kimliğini tanıtmaktır. Roman, modern dönemle birlikte ortaya çıkmış bir edebi tür olarak içinden geçtiği toplumsal zamanın şekline göre değişen bir özellik göstermektedir. Rönesans ile birlikte biçimlenen kimliği sanayi çağının farklı dönemlerinde, içinden geçtiği sosyal atmosferin etkisini taşımaktadır. Epiğin idealizminin evrensel insanlık değerleri olarak evrildiği klasik roman türü, on dokuzuncu yüzyılın sanayi çağının rengini taşırken, bilişim çağının hızlı ve parçalı ruhunun karakteristik özelliklerini post modern romanda görmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Epik, Roman, Post modern roman, Klasik roman, Türk romanı