EVENLER VE ONLARIN KÜLTÜRLERİ

Erdoğan ALTINKAYNAK

Ülpetay NİYETBAY

Evenler Tunguz halklarından olup Evenklerle akrabadır. Bu çalışma onların doğum, düğün, ölüm gibi geçiş dönemlerinden, bu geçiş dönemlerindeki pratik ve uygulamalarından, inançlarından, yaşam biçimlerinden bilgiler içermektedir. Metinde, derleme sorularına verilen cevaplar olduğu gibi aktarılmış, mukayese ve benzeri çalışmalara temas edilmeden, kaynak kişiden alınan cevaplar ve kaynak kişinin beyanları olduğu gibi verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Eveni, doğum, düğün, ölüm, inanç.