ERMENİ-KIPÇAK KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ VE BUNUNLA BİRLİKTE OLUŞAN ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİ

İsmail Emre ÖZKAN

Tarihte Türkler ve Ermeniler birçok defa birlikte yaşamışlardır, bazen dostça bazen de hasım olarak aynı coğrafyalar da bulunmuşlardır. Bunun bir örneğini de Deşt-i Kıpçak bölgesine yerleşen Kıpçakların Ermeniler ile ticari – kültürel ilişkilerinden sonra sonucunda Gregoryen mezhebini kabul etmişler ve bunun sonucunda Ermeni Harfleriyle Kıpçak Türkçesi metinlerin ortaya çıkmıştır ve Ermeni Harfli Kıpçakça metinlerin ortaya çıkma sebepleri, bu konu hakkında doğru ve yanlış bilinenleri ortaya çıkarmak, Kıpçakları Ermeni alfabesi kullanmaya yönlendiren sebepleri, aralarındaki kültürel bağı ve alışverişi ortaya koymak, bildiğimiz üzere tarihte birçok dil ve sosyo-kültürel konularda etkileşim görülmüştür, Ancak makalemde değinmem gerektiğini düşündüğüm en önemli konulardan biri de Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi metinlerin yanlış adlandırılması örneğin; Ermeni Kıpçakçası veya Kıpçak Ermenicesi gibi sebebi bilinmese de isteyerek veya istemeyerek ülkemizde de yapılan bazı araştırmalarda da yanlış terimler ve adlandırılmalar kullanılmaktadır, yanlış anlamlar içeren adlandırmaları açıklığa kavuşturmak akademik olarak oldukça mühimdir. İleride bu çalışmaları yapacak araştırmacılara bu terim ve yanlış anlamlandırma tehlikesinden arındırmak ve yeni yapılacak çalışmalarda yanlış terimler ve adlandırmalardan kaçınmak hem araştırmacılar hem de Türk dili ve kültürü için önem arz etmektedir. Türk dünyasının önemli ve değerli farklı edebi eserlerinden olan bu yazmaların incelenmesi gerektiğine hem fikir olduğumuz değerli hocalarımızın makaleleri ve yayımlarından yararlanarak çalışmamın farklı görüşler ve bakış açılarıyla zenginleştireceğim.

Anahtar Kelimeler: Kıpçak, Ermeni, Deşt-i Kıpçak, Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi, Gregoryen Kıpçaklar,