BİLGİ TOPLUMU, E-YÖNETİŞİM VE POLİTİKA SÜRECİ

Elif MALTAŞ

Sibel ORHAN

Muhammet GÜMÜŞ

Emine KIZILKAYA

Günümüzde, bilgi teknolojisinin (BT) hızlı gelişimi ekonomik, sosyal ve politik yaşamın birçok alanını etkilemektedir. Sosyal politika sektöründe, etkiler hali hazırda dikkate değerdir. Mevcut haliyle bilgi teknolojisi (BT) uygulamaları dikkat çekmekte ve daha fazla ilerleme kaydedilmektedir. Devletlere dönüldüğünde, bilgi çağı etkileri genellikle BT'nin birçok farklı uygulamasını kapsayan bir şemsiye terim olan e-devlet kavramında ele alınmaktadır. En gelişmiş e-devletlerde, politika ve politika süreci etkileri hâli hazırda kayıt altına alınmaktadır. Başka yerlerde, bilgi çağı dinamikleri politik sistemlerde kendi yolunda ilerlerken, zaman ilerledikçe durum daha farklı hissedilecektir. Bilgi devriminin ön saflarında yer alan toplumlarda bile politika ağlarının yaygınlığı, istikrarın ya da en azından tahmin edilebilir değişimin norm olduğunu ortaya çıkaracaktır. Tüm toplumlarda, politika ağları elbette teknokrasiye meydan okuma, mesleklerin gerilemesi ve yurttaş aktivizminin ortaya çıkışı gibi uzun vadeli trend değişikliklerden etkilenmektedir. Vatandaşların politikaya gerçek bir girdi oluşturduğu ve uygulamada gerçek bir ortaklık rolü oynadığı kesindir. Etkileşimli sosyal politika oluşturma biçimleri oluşturma ve sosyal politikada e-yönetişime geçmek için, şu anda ortaya çıkan bilgi toplumlarına hâkim olan yapısal eşitsizliklerle mücadele etmek gerekmektedir.Bu araştırma, bilgi toplumunun mevcut sonuçlarını analiz etmektedir. Genel olarak politika süreci için, e-yönetişim ve sosyal politika konularını ilerleyen teknolojiyle birlikte ele almaktadır. Çalışmada, önemli politika sorunlarına geçmeden önce bilgi toplumunun ve e-yönetişimin doğası incelenmektedir. Bu bağlamda, literatürde önemli bir boşluğu doldurması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, E-Yönetişim, Sosyal Politika Sorunları, Sosyal Politika Süreci, Politika