TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ İLE KARS’TAKİ TURİZM FAALİYETLERİNDE GASTRONOMİK UNSURLARIN ÖNEMİ

Mehtap ÇERKEZ, Arif Emre ERDEN, Özgür KIZILDEMİR

Bir bölgeyi diğer bölgelerden ayırmada etkili olan unsurlardan biri gastronomi deneyimidir. Turistlerin bir bölgenin gastronomisi ile ilgili davranışı, gezginlerin ziyaret ettikleri yerin gelenekleri, tarihi veya sosyal ilişkileri hakkında daha derin bilgi edinmesini sağlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda bulunan ve çalışmaya konu olan Kars, önemli ticaret yollarına sahip, tarihi çok eskilere dayanan önemli bir kenttir. Turizm faaliyetleri için cazibe oluşturabilecek birçok unsurun yer aldığı kentin, coğrafi ve iklimsel özellikleriyle kendine has mutfak kültürü de bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı doğal güzellikleri, tarihi ve zengin kültürü nedeniyle turizm açısından önemli olan Kars bölgesinde yer alan turizm varlıklarının ve şehirdeki turizm faaliyetlerinde gastronomik unsurların öneminin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Kars ili turizminde söz sahibi olan paydaşlara yönelik yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak veriler analiz edilmiştir. Gerek turist sayılarındaki artış, gerek yöreyi ziyaret eden turistlerin yöresel lezzetleri tatmaya istekli olması, gerekse yöredeki gastronomik unsurların çeşitliliği bu yörenin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada gastronomik faaliyetlerin bölgede arttırılması yerinde bir çaba olacaktır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda bölgedeki turizm potansiyelin tam olarak kullanılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada gastronomik faaliyetlerin bölgede arttırılması, yerel halkın konuyla ilgili bilinçlendirilmesi aynı zamanda hem yerinde turistik bir ürün olarak, hem de ulusal alanda nihai ürün olarak pazarlanmasında profesyonel yöntemler kullanılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Turizm, Yöresel Yiyecekler, Gastronomi, Gastronomi Ve Turizm İlişkisi, Turistik Ürün