SİLİFKE YÖRESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE SERBEST ÖLÇÜLÜ İKİ YENİ TÜRKÜ

Sonat SEYHAN

Geçmişte zaman zaman Selefkos devleti ve Karaman beyliğinin başkenti olan Silifke, Erzurum Horasan’dan göçen Türk obalarının da merkezi olmuş ve bu sayede zengin bir halk kültürü merkezi haline gelmiştir. Silifke yöresi konar göçerlerinin (Yörüklerin) Türküleri de yörenin kültürünü yansıtan folklorik unsurlarını oluşturmaktadır. Derlenen ve notaya alınan Silifke Türküleri ile ilgili, müzikolojik açıdan bilimsel bir saha araştırması ve derlemesi yapılmamış olması, bu makalenin oluşumu ve ortaya konma sebebidir. Makalede insan, kültür, Silifke yöresi, Yörükler ve halk müziği kavramlarıyla ilgili bilgiler verilmiş, ve kavramlar halkbilimi araştırmacılarının görüşleriyle birlikte açıklanmıştır. Araştırma alanımız olan Silifke’nin dağ köylerinde konargöçer (Yörük) olarak yaşayan kişilerden derlenen ve kayıt altına alınan bu türkülerin tespiti yapılmıştır. Çalışmamızdaki kaynak kişiler Taşucu nahiyesinden Ahmet Bülbül,  Burunucu köyünden Ahmet Ali Çavuş’tur.  1960 ve 1976 yılında makaralı teybe ses kayıtları alınmış ve notaya aktarılmıştır. Makalemizde derlenen türkülerin sesli kayıtlardan notaya aktarılmasında azami dikkat ve titizlik gösterilmiştir. Silifke müzik folkloru ile ilgili doğru, eksiksiz ve bilimsel bilgilere ulaşılması hedeflenmiştir. Geçmişimizden gelen bu türkülerin gelecek nesillere bozulup yozlaşmadan gerçeklerine uygun bir şekilde aktarılmasının sağlanmasına önem verilmiştir. Kaynaklarımızın başında türkülerimizi derleyen Özcan Seyhan gelmektedir. Derlenen bu türküler makaralı teypten tarafımca notaya aktarılmıştır. Araştırma kaynak derlemesine dayalı niteliksel bir çalışmadır. Mersin (İçel) ilinin Silifke ilçesinde yapılan derleme çalışması neticesinde serbest ölçülü iki yeni türkü derlenmiş ve notaya alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsan, Kültür, Yörük, Silifke Yöresi, Türkü Okşama, THM Serbest Ölçü