TOPSIS YÖNTEMİ KULLANARAK EĞİTİM PROGRAM UYGULAMASININ SIRALAMASI

Bidzina MIDODASHVILI

Levan MIDODASHVILI

Pavle MIDODASHVILI

Bir eğitim programının uygulamasını değerlendirmek kolay değildir. Zorluğu çözmek için ilgili nicel ve nitel araştırmalara dayanarak elde edilen verilerin analizini yapmak gerekir. Bu verilerin toplanmasının doğru tasarlanmış göstergeler kullanılarak yapılması gerektiği açıktır. Çalışmada böyle bir sorunun bilişim sistemleri teorisinde iyi bilinen TOPSIS çok değişkenli çözüm analiz yöntemi kullanılarak başarılı bir şekilde çözümlendiği gösterilmiştir. Doğal olarak, karar verme kriterlerinin iki tür – olumlu veya olumsuz - olma ihtimali vardır.  Olumlu bir kriter için derecelendirme değeri ne kadar yüksek olursa, alternatif çözüm o kadar iyi olur ve olumsuz bir kriter için tam tersidir. Yani negatif kriter için karşılık gelen derecelendirme değeri ne kadar düşük olursa, alternatif o kadar iyidir. TOPSIS yöntemi, mevcut alternatifler arasında en iyi çözümün, pozitif ideal çözümün minimum mesafeye sahip olduğu savına dayanmaktadır ve aynı zamanda, negatif ideal çözümden maksimum uzaklığa sahiptir. Makalede eğitim programının uygulanmasını değerlendirmek için geliştirilen olumlu ve olumsuz kriterler sunulmuştur. Yukarıdaki kriterlere ilişkin veriler Gori Devlet Eğitim Üniversitesi fakültelerinden birinin dört bilim dalından elde edilerek kullanılmıştır. Yukarıdaki verilere dayanarak, programlar TOPSIS yöntemi kullanılarak derecelendirilmiştir. Çalışmada aynı şekilde, bu programla ilgili farklı aralıklarda elde edilen verileri kullanarak eğitim programlarından birinin uygulanması ile değerlendirilmesinin mümkün olduğu gösterilmiş ve böylece sonuçları karşılaştırılarak programın başarı veya başarısızlık derecesi belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Eğitim Programı, Değerlendirme Kriteri, TOPSİS, Sınıflandırma, Çok Kriterli Çözüm