TÜRKİYE’DEKİ SOMALİLİ GENÇLERİN GÖZÜNDEN KADIN GENİTAL MUTİLASYONU BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ MİDİR?

Betül AKALIN

Kadın genital mutilasyonu literatürdeki diğer adıyla kadın sünneti, tıbbi olmayan nedenlerle dış kadın genitalinin kısmen veya tamamen çıkarılmasını içeren kadın cinsel organının cerrahi değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Genellikle küçük yaşlarda yapılan, farklı dinlere mensup ülkelerde görülebilen, çoğunlukla geleneksel sebeplere dayandırılan ve pek çok olumsuz sonuçları tanımlanan uygulama, kadınların insan haklarının ihlali, en yüksek sağlık standardına erişim hakkının ihlali, çocuk haklarının ihlali, ayrımcılık, cinsiyetler arası köklü eşitsizlik olarak kabul edilmektedir. Öte yandan dünya genelinde sayı önemli ölçüde azalmamakta ayrıca araştırmalara göre kadın genital mutilasyonu 52 milyon kadının dörte birine sağlık profesyonelleri tarafından yapılarak uygulama tıbbileştirilmektedir. Uygulamanın çoğunlukla görüldüğü ülkelerden biri Somali’dir. Eğitim amacı ile Türkiye’ye gelen yeni nesil Somalili gençler tarafından sünnetin nasıl algılandığını ortaya koymak bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında oluşturulan sorularla gençlerin konuya yaklaşımının ne şekilde olduğu ele alınmıştır. Çalışmada kadınların olası mağdur olmasına karşın erkeklere oranla uygulamaya daha sıcak baktıkları tespit edilerek; insan hakları ihlali olarak görmedikleri şeklinde değerlendirilmiştir.

Toplumun sünnet uygulamasına bakış açısını her iki cinsin farklı yorumlaması özellikle erkeklerin ataerkil kökenli düşünceden uzaklaşan ve sünnete karşı olan bakış açılarını topluma ifade edecekleri sosyal kamu bilgilendirilmelerinin yapılması sadece sağlık için zararlarını anlatan bilgilendirmelerin yanında kadın sünneti ile olan savaşta destekleyeceği olacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın genital mutilasyonu, kadın sünneti, Somalili gençler, insan hakları