YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILACAK YAPILANDIRILMIŞ BİR PODCASTTE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Cihan CAYHAN

Rezan KARAKAŞ

Türkçenin yabancılara öğretiminde, yaşamın tüm alanlarını etkileyen İnternet ve bilgisayar teknolojisinin olanaklarından faydalanmak gerekir. Bu kapsamda Türkçenin yabancılara öğretiminde kullanılacak teknolojik materyallerden biri de podcastlerdir. Podcastler, mobil cihazlara dağıtımı kolayca sağlanabilen ve öğretimde kullanılabilen ses kayıtlarıdır. Dil öğretiminde podcastler kullanılarak daha etkili ve hızlı sonuçlar alınabilir. Türkçe öğretiminde kullanılacak podcastlerin sahip olması gereken özellikleri ortaya koymaya çalışan bu araştırmada veriler, betimsel tarama yöntemiyle elde edilmiştir. İnternet ortamında yapılan araştırma, “Türkçe öğretimi podcast”, “yabancılara Türkçe öğretimi podcast”, “learn Turkish podcast” ifadeleriyle sınırlandırılmış ve bu alanda yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Ayrıca İngilizce öğretimi için hazırlanmış İnternet ortamındaki podcastlerden “British Council” ve “ello.org” sitelerindeki podcastler incelenmiştir. Podcastler içerik, kültür aktarımı, farklı etkinlikleri barındırma ve oyunla öğretim vb. açılarından ele alınarak hazırlanacak Türkçe podcastlerin sahip olması gereken nitelikler belirlenmeye çalışılmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanacak yapılandırılmış bir podcast; dilin doğal gelişimini yansıtan diyaloglardan ve öğrenci seviyelerine göre planlanan senaryolardan oluşmalı, sunucular aracılığıyla aktarılmalı, öğretilen dilin kültürel zenginliklerini kapsayacak şekilde düzenlenmeli, masal ve efsanenin merak uyandırıcı etkisinden yararlanmalı; fıkra, bilmece ve oyunlar aracılığıyla eğlenceli hâle getirilmeli, alanında yetkin kişiler tarafından oluşturulmalı, dinleme sonrasında kelime, gramer ve anlamlandırma çalışmalarına yer vermelidir. Türkçenin öğretilen ve öğrenilen bir dil olabilmesi için öğrencilerin güncel ve yapılandırılmış podcast kayıtlarından yararlanmaları sağlanabilir. Bu kapsamda öğrencilerin rahatlıkla ulaşıp dinleyebilecekleri podcast içeriklerinin olduğu web siteleri kurulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, podcast, dinleme, kültür aktarımı, teknoloji