MARKA YÖNETİMİ VE BAŞARILI MARKANIN YARAR VE ETKİLERİ

İhsan KURTBAŞ

Günümüzde, hemen her gün ortaya çıkan yeni rakipler, daha gelişmiş ürünler ve pazarlama taktikleriyle, tüketici karar ve tercihlerini etkilemeye çalışmaktadır. Öte yandan, bilgi düzeyi ve yaşam standartlarındaki yükselmeyle daha zor tatmin edilen tüketici ise, kitle iletişim araçlarının sayısının ve çeşitlerinin artması, farklı alternatiflere kolay ulaşıyor olması nedeni ile ikna edilmesi çok zor bir özne haline gelmiştir. Artık, reklam ve bilgi istilasına uğramış tüketici açısından çoğu mesaj, gürültü muamelesi görebilmektedir. Bu süreçte tüketici ile bağ kurmanın ve ek değerlerler yaratmanın yegane yolu markalaşmaktan geçmektedir. Marka, bir kişinin satın aldığı ve doyum sağladığı, somut ve soyut bir dizi nitelik vaadidir. Bu yönüyle marka üründen farklıdır. Ürün, fabrikada; marka ise, zihinlerde üretilen benzersiz bir fikir ya da konsepttir. Ürün, rakipçe kopyalanabilir; marka ise benzersizdir. Bir ürünün modası çabucak geçebilir; başarılı bir marka ise sonsuzdur. Bu bağlamda, markalaşmak bir firmaya ayırt ve tercih edilme; yüksek fiyatlı satışlar ve daha birçok katma değer sağlayabilir. Bu çalışmada marka, marka yönetimi ve markalaşmanın yarar ve etkileri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka, Markalaşmak, Marka Yönetimi, Marka Bağlılığı