XX. YÜZYILIN BAŞINDA RUS KÜLTÜRÜNDEKİ «ÖTEKİ ÂLEM»İN KÂŞİFLERİ: Y. N. TRUBETSKOY, S. A. YESENİN

Marianna Andreyevna Galiyeva

Söz konusu makalede, folklor geleneği ve Rus felsefe düşüncesi bağlamında Sergey Aleksandroviç Yesenin’in sanatı irdelenmiştir. Aynı zamanda, Trubetskoy’un sanat mirası ve Rus masal poetikasının koşutluğu ele alınmıştır. Bununla birlikte Trubetskoy’un sanatının erken döneminde folklorun ikinci rolü sorununa açıklık getirilmiştir.

Anahtar kelimeler: efsane, folklor, edebiyat, Y. N. Trubetskoy, S. A. Yesenin, masal, «kozmik alan»