İSKENDER PALA’NIN ROMANLARINDA YENİ TARİHSELCİLİĞİN İZLERİ

Ufuk KIRBAŞ

Yakup ÇELİK

İskender Pala, çağdaş Türk edebiyatının değerli yazarlarından biridir. Özellikle, yazdığı tarihi romanlarla Türk tarihine ve edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, İskender Pala’nın romanlarında yer alan, Yeni Tarihselcilik ve Postmodernizm ile alakalı olan tarihi yorumlamalarını tespit etmek ve yorumlamaktır.

Anahtar Kelimeler: İskender Pala, Tarihi Roman, Tarih Edebiyat İlişkisi, Yeni Tarihselcilik, Postmodernizm