ALIENATION IN AYLAK ADAM AND THE OUTSIDER

Hande BAĞCI

Yabancılaşma, bireysel ve toplumsal sürecin birlikte ortaya çıkardığı psikolojik bir sorundur. İnsanın öz benliği ile varlığının çelişmesi sonucu bir öteki ortaya çıkar ve yabancılaşmanın temelinde de bu yatmaktadır. İnsan özünün tanımlanmasındaki zorluklar yabancılaşma kavramının ortaya çıkmasındaki temel sebeplerdendir. Bu tarihsel süreci içerisinde bir hayli derinlik kazanan ve günümüz çağdaş toplum insanında nirvanasına ulaşan bir hastalık olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın özü ile varlığının bu çelişik hali sonucunda ortaya çıkan ve bir öteki benlik ortaya çıkaran yabancılaşma kavramı insan psikolojisinin en karmaşık fakat en yaygın hastalığı olarak var olmuştur. Bu, edebi eserlerde de usta kalemlerin sıklıkla kullandığı bir olgu olarak mevcuttur. Bu çalışmamızda da yabancılaşma olgusunun kavramsal olarak ele alınmasının yanı sıra Yabancı ve Aylak Adam romanlarındaki dinamik bir şekilde ele alınan süreciyle karşılaştırmalı bir incelemesi yapılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Yabancılaşma, İnsan Özü, Toplum, Yabancı, Aylak Adam